HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Chất lượng của tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng.
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
Phấn đấu 100% sự hài lòng của khách hàng.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Chất lượng của tất cả sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn khi xuất xưởng.

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
Phấn đấu 100% sự hài lòng của khách hàng.

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thiết lập một đội ngũ kỹ thuật để quản lý chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của công ty.
ĐỘI NGŨ QC
Đội ngũ kiểm tra chất lượng thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như mẫu sản phẩm trong quá trình sản xuất trước khi xuất xưởng.

HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thiết lập một đội ngũ kỹ thuật để quản lý chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của công ty.

ĐỘI NGŨ QC
Đội ngũ kiểm tra chất lượng thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt nguồn nguyên liệu đầu vào cũng như mẫu sản phẩm trong quá trình sản xuất trước khi xuất xưởng.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Theo nhu cầu sản xuất và khách hàng, từng bước hoàn thiện phòng thí nghiệm, cải tiến trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
 
CHỨNG NHẬN
Sản phẩm thân thiệt với môi trường, không độc hại, phù hợp với mọi yêu cầu của Quý khách hàng.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
Theo nhu cầu sản xuất và khách hàng, từng bước hoàn thiện phòng thí nghiệm, cải tiến trang thiết bị, máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

 

CHỨNG NHẬN
Sản phẩm thân thiệt với môi trường, không độc hại, phù hợp với mọi yêu cầu của Quý khách hàng.