Hạt màu đen cho đùn: dùng cho ống dẫn nước sinh hoạt, nông nghiệp,…

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPE

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

 

 

 

 

 

 

 

….

 

                 

Hạt màu đen cho đùn: dùng cho ống dẫn nước sinh hoạt, nông nghiệp,…

 

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPE

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

 

 

 

 

 

 

 

….