Hạt màu đen cho thổi: dùng cho túi rác, túi shopping, chậu nhựa, màng phủ nông nghiệp, màng film,…

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPE

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

 

 

 

 

 

 

 

….

 

                 
Hạt màu đen cho thổi: dùng cho túi rác, túi shopping, chậu nhựa, màng phủ nông nghiệp, màng film,…

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPE

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

 

 

 

 

 

 

 

….