Hạt màu đen cho ép phun: dùng cho linh kiện điện tử, đồ chơi trẻ em, đồ dùng gia đình,…

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPR

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

….

 

                 
Hạt màu đen cho ép phun: dùng cho linh kiện điện tử, đồ chơi trẻ em, đồ dùng gia đình,…

CARBON

BLACK

(%)

CARRIER

DOSAGE

(%)

COMPATIBILITIES

PE

PP

ABS

AS

PS

PC

PA

POM

TPU

TPE

20 ~ 55

PE

1.0 ~ 3.0

….